Styrränta

4,00 %

Gäller från den 27 september 2023.
Nästa penningpolitiska besked 23 november 2023.

Illustration