Styrränta

3,75 %

Gäller från den 15 maj 2024.
Nästa penningpolitiska besked 27 juni 2024.

Illustration