Styrränta

1,75 %

Gäller från den 21 september 2022.
Nästa penningpolitiska besked 24 november 2022.

Illustration