Styrränta

2,50 %

Gäller från den 30 november 2022.
Nästa penningpolitiska besked 9 februari 2023.

Illustration