Styrränta

3,50 %

Gäller från den 3 maj 2023.
Nästa penningpolitiska besked 29 juni 2023.

Illustration