Valutareserv och likviditetsposition (månadsrapport)

Filerna presenterar information från Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret avseende valutareserven, övriga tillgångar i utländsk valuta samt förutbestämda och potentiella nettoflöden av utländsk valuta under de närmaste 12 månaderna.

Samtliga belopp är angivna i miljoner USD om ej annat angivits. 

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-28