Valutareserv och likviditetsposition (månadsrapport)

Filerna presenterar information från Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret avseende valutareserven, övriga tillgångar i utländsk valuta samt förutbestämda och potentiella nettoflöden av utländsk valuta under de närmaste 12 månaderna.

Samtliga belopp är angivna i miljoner USD om ej annat angivits.

Om du behöver statistik från tidigare år finns uppgifter för åren 2003-2015 i Riksbankens webbarkiv

Uppdaterad 2022-06-30