Riksbankslagen

Riksbankslagen, lag (1988:1385) om Sveriges riksbank, finns publicerad i sin helhet i regeringskansliets rättsdatabas.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-04-01