Riksbankslagen

Riksbankslagen, lag (1988:1385) om Sveriges riksbank, finns publicerad i sin helhet i regeringskansliets rättsdatabas.

Uppdaterad 2021-04-01