Svenska marknadsräntor

En marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för olika typer av krediter. Den prissätts enligt utbud och efterfrågan. Riksbanken publicerar ett urval av svenska marknadsräntor.

Svenska marknadsräntor för aktuell bankdag finns tillgängliga på Riksbankens webbplats dagen efter cirka klockan 09.10, Sök räntor och valutakurser.

Swestr

Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en transaktionsbaserad referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken.

Statsskuldväxlar

En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som Riksgälden ger ut. Löptiden är normalt upp till ett år. Statsskuldväxlar används för att finansiera statens kortfristiga lånebehov.

Statsskuldväxlar i Riksbankens databas har följande löptider:

 • 1 månad
 • 3 månader
 • 6 månader
 • 12 månader (publiceringen upphörde 6 oktober 2010)

Statsobligationer

Statsobligationer är ett samlingsbegrepp för de obligationer som Riksgälden ger ut. Riksgälden använder statsobligationer för att finansiera statens medelfristiga och långfristiga lånebehov.

Statsobligationer i Riksbankens databas har följande löptider:

 • 2 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år

Bostadsobligationer

En bostadsobligation är ett löpande skuldebrev som ges ut av bostadsinstitut. Genom att ge ut bostadsobligationer finansierar bostadsinstituten sin långa utlåning av bostadslån. De serier som presenteras på webbplatsen är CAISSE, Stadshypotekets bostadsobligation.

Bostadsobligationer i Riksbankens databas har följande löptider:

 • 2 år
 • 5 år

Stibor – publiceringen har upphört

Riksbanken har avslutat publiceringen av Stibor. Från och med maj 2020 genomförs beräkning och offentliggörande av Stibor av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). Räntenoteringar och mer information om Stibor finns på SFBF:s webbplats.

Statsfixräntor - publiceringen har upphört

Statsfixräntor motsvarar genomsnittet, det vill säga snitträntan, av aktörers säljnoteringar. Riksbanken avslutade publiceringen av statsfixräntor den 30 december 2019. 

Statsfixräntor i Riksbankens databas hade följande löptider:

 • 3 månader
 • 6 månader
 • 5 år

Företagscertifikat - publiceringen har upphört

Ett företagscertifikat är ett instrument som ges ut av företag och används för kortfristig upplåning på penningmarknaden. Företagscertifikaten som redovisas på Riksbankens webbplats upphörde dock att noteras 5 oktober 2005.

Företagscertifikat i databasen hade följande löptider:

 • 3 måndader
 • 6 månader
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-27