Sök års- och månadsgenomsnitt valutakurser

På den här sidan kan du söka fram års- och månadsgenomsnitt för valutor mot svenska kronor, för år respektive månader som har passerat. På den här nya söksidan beräknas och publiceras inget ackumulerat årsgenomsnitt, det går endast att söka fram årsgenomsnittet för år som har passerat.

Riksbankens gamla SOAP API för räntor och valutakurser stängs den 27 maj 2024. Den som har satt upp en integration mot SOAP API:et måste utveckla en ny integration mot det nya REST API:et för att automatiserat fortsatt kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken.

Ackumulerat årsgenomsnitt

[2024-01-25] På den här nya söksidan beräknas och publiceras inget ackumulerat årsgenomsnitt, det går endast att söka fram årsgenomsnittet för år som har passerat. För att få fram det ackumulerade årsgenomsnittet får man använda sökformuläret på sidan "Sök räntor och valutakurser" och ta ut dagsnoteringarna fram till den sista bankdagen för vald period och därefter på egen hand räkna ut ett genomsnitt hittills för året.

Beräkningsmetod: Medel, Min, Max, Ultimo

[2024-04-11] Observera att beräkningsmetoderna numera visas i följande ordning både vid val av beräkningsmetod och i resultatet: Medel, Min, Max, Ultimo.

Hjälp & information

Sök års- och månadsgenomsnitt valutakurser

Här kan du söka fram års- och månadsgenomsnitt för valutor mot svenska kronor, för år respektive månader som har passerat.

För att söka dagsnoteringar, välja andra tidsperioder eller göra egna anpassade sökningar gå till sidan ”Sök räntor och valutakurser

Friskrivning

Valutakurserna är endast indikativa och publiceras av Riksbanken i informationssyfte. De bör därför inte användas för transaktionsändamål.

Reservation

Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen och i API:et som kan påverka åtkomst av statistiken.

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen och API:et som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Källa för valutakurserna?

Valutakurserna som Riksbanken publicerar från och med 27 november 2023 är fastställda av ECB (Europeiska centralbanken), men omräknade av Riksbanken till kurser mot svenska kronor. Tidigare publicerade Riksbanken valutakurser fastställda av Nasdaq.  

Publiceringstid?

Nya noteringar för valutakurserna publiceras varje svensk bankdag kl. 16.15. Månadsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen i varje månad och årsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen varje år, kl. 16.15.

Vilka valutakurser publicerar Riksbanken?

Riksbanken publicerar samma valutakurser som ECB publicerar.

Var kan jag hitta valutakurser som Riksbanken inte publicerar?

Om du vill ha information om en valutakurs som inte finns i Riksbankens databas kan du kontakta din affärsbank eller ett växlingskontor för mer information, eller till exempel titta på Oanda.com eller SEB Group:s webbplats.

Hur beräknas valutakurserna?

Växelkurserna är så kallade mittkurser (kurser mitt emellan köp- och säljkurser) på interbankmarknaden vid en given tidpunkt. Nära den tidpunkt då växelkurserna noteras, runt 14:10 (centraleuropeisk tid), får Europeiska centralbanken (ECB) en relevant växelkurs, till exempel antalet svenska kronor för en euro, på interbankmarknaden från banker och elektroniska handelssystem och fastställer den mest exakta marknadskursen som är möjlig vid denna tidpunkt. Läs mer på ECB:s webbplats.

I vilken enhet publiceras valutakurserna?

Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).

Beräknar och publicerar Riksbanken ackumulerat årsgenomsnitt?

Nej, på den nya söksidan ”Sök års- och månadsgenomsnitt” beräknas och publiceras inget ackumulerat årsgenomsnitt. På den sidan går det endast att få fram årsgenomsnittet för år som har passerat.

Hur gör jag för att beräkna det ackumulerade årsgenomsnittet på egen hand?

Då får man använda sökformuläret på sidan "Sök räntor och valutakurser". Välj en eller flera valutor och ta ut dagsnoteringarna från årets första bankdag till den sista bankdagen för vald period. Exportera resultatet till Excel (XLS) och räkna därefter på egen hand ut ett genomsnitt hittills för året. 

Kan man med automatik hämta valutakurserna från Riksbanken?

Ja, det kan man göra. Riksbanken tillhandahåller ett REST API (Application Programming Interface). Hämta räntor och valutakurser via API.

Frågor?

Läs mer på sidan Förklaringar - räntor och valutakurser eller mejla till: redaktionen@riksbank.se

Din sökning

Sök på:

Välj valutor

Friskrivning och reservation

Valutakurserna är endast indikativa och publiceras av Riksbanken i informationssyfte. De bör därför inte användas för transaktionsändamål.

Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen och i API:et som kan påverka åtkomst av statistiken.

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen och API:et som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare