Delta i RIX

För att ett institut ska kunna delta i RIX måste institutet ansöka om att bli deltagare. Riksbanken ställer specifika krav som ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som deltagare. I ansökan anger institutet om det ansöker om att certifiera sig för en av avvecklingstjänsterna RIX-RTGS eller RIX-INST eller för båda tjänsterna. I certifieringen ingår tre steg, ansökan, utbildning och tester.

Rättsförhållandet mellan Riksbanken och RIX-deltagarna regleras i "Villkor för RIX och Penningpolitiska Instrument" ("Villkoren"). Länk till Villkor och anvisningar

RIX-deltagare ska betala avgifter till Riksbanken enligt den prislista som Riksbanken tillämpar.

Vilka kan bli RIX-deltagare?

Följande institut kan antas som deltagare i RIX:

  • Kreditinstitut
  • Värdepappersföretag
  • Clearingorganisationer
  • Värdepapperscentraler
  • Centrala motparter
  • Riksgäldskontoret

Definitioner av de olika kategorierna av institut samt övriga förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som motpart återfinns i "Villkor för RIX och penningpolitiska instrument".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-14