Villkor och anvisningar

På den här sidan finns länkar till dokument med villkor och anvisningar som reglerar rättsförhållandet mellan Riksbanken och Riksbankens motparter (RIX-deltagare, Penningpolitiska motparter och Motparter i valutatransaktioner).

"Villkor för RIX och penningpolitiska instrument" (Villkoren) innehåller avtalsvillkor som gäller för RIX-deltagare, penningpolitiska motparter och motparter i valutatransaktioner. Villkoren består av ett huvuddokument och 4 bilagor.

I Villkoren finns även hänvisning till olika typer av anvisningar och villkor:

  • Anvisningar RIX-RTGS
  • Anvisningar RIX-INST (se Dokumentation för implementering av RIX-INST)
  • Anvisningar Penningpolitiska Instrument
  • Anvisningar Motpartsansökan
  • Kontovillkor for RIX
  • Särskilda villkor för inlåningsfacilitet för centrala motparter

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-23