Villkor och anvisningar

På den här sidan finns länkar till dokument med villkor och anvisningar som reglerar rättsförhållandet mellan Riksbanken och Riksbankens motparter (RIX-deltagare, Penningpolitiska motparter, Motparter i valutatransaktioner och Motparter med tillgång särskilda faciliteteter för centrala motparter).

"Villkor för RIX och penningpolitiska instrument" (Villkoren) innehåller avtalsvillkor som gäller för RIX-deltagare, penningpolitiska motparter och motparter i valutatransaktioner. Villkoren består av ett huvuddokument och 4 bilagor.

  • Bilaga H0 - Innehållsförteckning
  • Bilaga H1 - Definitioner
  • Bilaga H2 - Anslutningsavtal
  • Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter - (Läs mer om säkerheter under Säkerheter för kredit i Riksbanken)

Huvuddokumentet samt bilagor H0, H1 och H2 är publicerade samlat i dokumentet "Villkor för RIX och penningpolitiska instrument"

I Villkoren finns även hänvisning till olika typer av anvisningar och villkor:

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-15