Villkor och anvisningar

"Villkor för RIX och penningpolitiska instrument" är avtalsvillkor som gäller för dem som deltar i RIX. Villkoren består av ett huvuddokument och nio bilagor till detta.

Tre av dessa bilagor är olika typer av anvisningar:

  • Anvisningar RIX,
  • Anvisningar Säkerheter
  • Anvisningar Motpartsansökan.

Anvisningarna har i sin tur ett antal bilagor.

Anvisningar vid störningar

Dessa anvisningar beskriver hur en RIX-deltagare ska agera om det uppstår en störning i betalningssystemet hos deltagaren eller hos Riksbanken.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-07-01