Villkor och anvisningar

På den här sidan finns länkar till dokument med villkor och anvisningar som reglerar rättsförhållandet mellan Riksbanken och Riksbankens motparter (RIX-deltagare, Penningpolitiska motparter och Motparter i valutatransaktioner).

"Villkor för RIX och penningpolitiska instrument" (Villkoren) innehåller avtalsvillkor som gäller för RIX-deltagare, penningpolitiska motparter och motparter i valutatransaktioner. Villkoren består av ett huvuddokument och 4 bilagor.

I Villkoren finns även hänvisning till olika typer av anvisningar och villkor:

  • Anvisningar RIX-RTGS
  • Anvisningar RIX-INST (se Dokumentation för implementering av RIX-INST)
  • Anvisningar Penningpolitiska Instrument
  • Anvisningar Motpartsansökan
  • Kontovillkor for RIX
  • Särskilda villkor för inlåningsfacilitet för centrala motparter

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-09-14