Lista över svenska monetära finansinstitut

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-11-11