Så betalar svenskarna 2020

2. Svenska betalningar är säkra och effektiva

Ladda ner PDF
Så betalar svenskarna 2020

2. Svenska betalningar är säkra och effektiva

Överlag är betalningar i Sverige säkra, men antalet förfalskade sedlar har ökat under 2020. Digitaliseringen har medfört att betalningarna blivit smidigare och mindre kostsamma, men utvecklingen är problematisk för vissa grupper i samhället. Dessutom ökar sårbarheten när många är beroende av samma kortleverantör, särskilt då få har kontanter i plånboken. Utlandsbetalningar kan fortfarande vara dyra och ta tid.

Publicerad: 29 oktober 2020

Illustrationsbild för kapitel 2