Så betalar svenskarna 2020

Digitala pengar – Riksbankens e-kronapilot

Ladda ner PDF

Riksbanken testar teknisk lösning för e-kronan

Publicerad: 29 oktober 2020

Riksbanken driver tillsammans med konsultföretaget Accenture ett pilotprojekt för att ta fram en teknisk lösning för en e-krona som kan fungera som ett komplement till kontanter. Projektets mål är att visa hur en e-krona skulle kunna användas av allmänheten. En digital krona ska vara enkel, användarvänlig och samtidigt uppfylla mycket höga krav på säkerhet och prestanda. I testmiljön ska simulerade användare kunna hålla e-kronor i en digital plånbok samt genomföra betalningar, insättningar och uttag via en mobilapp. Användaren ska också kunna göra betalningar genom kort och så kallade wearables, som smarta klockor. Pilotprojektet löper till och med februari 2021, med möjlighet till förlängning och vidareutveckling av den tekniska lösningen.

Pilotprojektets tekniska lösning baseras på Distributed Ledger Technology (DLT), blockkedjeteknik. Den baseras på en distributionsmodell som påminner om modellen med dagens kontanter. Det är endast Riksbanken som kan skapa e-kronorna som sedan distribueras till allmänheten via deltagare i e-kronanätverket, exempelvis banker och betaltjänstleverantörer. Lösningen kommer att utvärderas i en testmiljö där Riksbankens interna system, deltagare i nätverket samt slutanvändare, som konsumenter och handlare, simuleras.