Så betalar svenskarna 2020

Kontantfritt – inte problemfritt

Ladda ner PDF

Vissa grupper kan få svårt att betala utan kontanter

Publicerad: 29 oktober 2020

Att kontanter används mer sällan beror på att konsumenter och företag föredrar att använda digitala betalningar. Vissa grupper i samhället har dock svårt att klara sig utan kontanter. Till exempel uppger över hälften av personerna över 65 år att de är negativa till att kontantanvändningen minskar. Riksbanken, politiker och andra myndigheter har därför satt in åtgärder för att försöka bromsa utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle (se Svenska sedlar och mynt – Riksbankens nya ansvar för kontanthanteringen).

På frågan om vilket betalningssätt som använts vid senaste köp i butik svarade totalt sett nio procent att de använt sig av kontanter. För äldre personer, mellan 65 och 84 år, är den siffran högre, 13 procent.

Äldre betalar oftare än andra med kontanter

Andel personer i respektive åldersgrupp som betalat kontant vid sitt senaste köp i butik, andelar i procent.

Diagram: Äldre betalar oftare än andra med kontanter

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken.

Personer på landsbygden uppger också i högre grad att de inte skulle klara sig utan kontanter så som samhället ser ut idag. Skillnaden mellan stad och landsbygd är stor, det är 19 procentenheter fler som skulle ha svårt att klara sig utan kontanter på landsbygden än i städerna.

Svårare att klara sig utan kontanter på landsbygden

Hur befolkningen i olika regioner svarat på frågan "Skulle du klara dig utan kontanter så som samhället ser ut idag?", andelar i procent.

Diagram: Svårare att klara sig utan kontanter på landsbygden

Landsbygden definieras som tätbygden och glesbygden. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken