Så betalar svenskarna 2020

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Swish-bedrägerier förekommer

Publicerad: 29 oktober 2020

Vartefter Swish blivit alltmer etablerad som betaltjänst har det också blivit allt vanligare att Swish används i till exempel annonsbedrägerier och telefonbedrägerier. Polisen rapporterar också att Swish har använts vid penningtvätt där pengar skickas till målvakter i flera led innan de slutligen tas ut kontant eller används för att köpa dyra kapitalvaror.