Så betalar svenskarna 2020

Betalningar vid fredstida kriser och höjd beredskap

Ladda ner PDF

Riksbanken måste upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet

Publicerad: 29 oktober 2020

Riksbankens ansvar för att upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap konkretiseras i förslaget till ny riksbankslag. Ansvaret medför att Riksbanken ska säkerställa sin förmåga att i ett skarpt läge kunna sätta in de åtgärder som behövs för att hantera de konsekvenser som uppstår. Detta innebär att Riksbanken behöver planera och förbereda sig för att kunna förebygga sårbarheter samt motstå hot och risker. Bland annat måste Riksbanken förbereda alternativa lösningar i förhållande till de system och rutiner som vanligtvis används.

Riksbanken är en del av Sveriges totalförsvar och ska därmed anpassa sin verksamhet efter totalförsvarets krav. Om regeringen fattar beslut om höjd beredskap ska Riksbankens verksamhet i första hand inriktas på de uppgifter som har betydelse för totalförsvaret, övrig verksamhet ska upprätthållas i den mån det är möjligt. Riksbanken behöver därför planera för att kunna övergå till krigsorganisation vid höjd beredskap.

Riksbanken ska dessutom se till att personalen får den utbildning och övning som behövs för att den ska kunna utföra sina uppgifter både i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.