Så betalar svenskarna 2020

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Pengarna och de institutioner som hanterar betalningar måste vara säkra

Publicerad: 29 oktober 2020

Det krävs flera saker för att betalningarna ska vara säkra. För det första måste pengarna behålla sitt värde över tid. För det andra måste de institutioner som hanterar våra pengar och betalningar vara säkra. För det tredje måste den finansiella infrastrukturen, det vill säga de tekniska system som används för att förmedla betalningar, vara säker.

Riksbankens inflationsmål säkerställer att en svensk krona behåller sitt värde över tid. Finansinspektionen, Riksbanken och andra myndigheter arbetar för att de kreditinstitut, bland annat banker, och den infrastruktur som hanterar våra pengar och betalningar ska vara säkra. Insättningsgarantin innebär att privatpersoner med pengar i institut som omfattas av insättningsgarantin får ersättning av staten (upp till 950 000 kronor per person och institut) om institutet går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.