Så betalar svenskarna 2020

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Få störningar i viktiga system

Publicerad: 29 oktober 2020

Riksbankens centrala avvecklingssystem för stora betalningar, RIX, och clearinghuset Bankgirot är centrala knutpunkter i det svenska betalningssystemet. Störningar och avbrott i något av dessa system påverkar därför hela betalningssystemet och kan göra att en eller flera betaltjänster inte fungerar. Under de senaste åren har de störningar som förekommit i RIX inte påverkat företags och hushålls möjligheter att genomföra betalningar.

I maj 2020 inträffade en incident hos SWIFT, den globala leverantören av det nätverk där betalningsmeddelanden skickas mellan aktörer på den finansiella marknaden. Incidenten påverkade hela den europeiska marknaden och bland annat RIX i Sverige. I och med att SWIFT är en mycket central aktör för de flesta infrastrukturerna på den finansiella marknaden kan en incident få mycket stora effekter. Incidenten påverkade stora delar av finansmarknaden men betalningar i konsumentledet berördes inte nämnvärt. Eftersom incidenten löstes snabbt och dessutom inträffade vid en tidpunkt med få betalningar i RIX fick den liten effekt på betalningsavvecklingen i RIX.

För att tjänsten Swish ska fungera måste även Bank-ID och plattformen Betalningar i realtid (BiR) fungera. Dessutom måste bankernas interna system fungera. Totalt sett har tillgängligheten till Swish varit god, även om det har varit vissa störningar i de här systemen. Som kund är det svårt att veta var orsaken till störningen ligger. I takt med att allt fler personer använder Swish och förlitar sig på den tjänsten blir det förstås allvarligare med störningar i den underliggande infrastrukturen. Det är därför viktigt att de institutioner och den infrastruktur som möjliggör Swish-betalningarna minimerar sårbarheterna.