Så betalar svenskarna 2020

Utlandsbetalningar behöver förbättras

Ladda ner PDF

Det är kostsamt om mottagaren ska ha kontanter

Publicerad: 29 oktober 2020

Valutaöverskridande betalningar, via institut som till exempel Western Union kan vara smidiga och är ibland den enda lösningen om mottagaren inte har ett bankkonto. Denna typ av betalningar används ofta när gästarbetare och andra skickar pengar till släktningar utomlands. En betalning via denna lösning börjar med att betalaren sätter in pengar, till exempel med kontanter, kort eller banköverföring hos ett institut. Betalaren får en fordran på medel som institutet håller för betalarens räkning, så kallade klientmedel. Institutet överför därefter denna fordran (eller delar av den) från betalaren till mottagaren. I och med att överflyttningen sker inom samma institut kan betalningen gå sekundsnabbt även om den är valutaöverskridande. Beroende på vilka tjänster institutet erbjuder kan mottagaren behålla medlen på ett eget (betal)konto hos institutet, begära en överföring till ett bankkonto eller få medlen utbetalade i form av kontanter. Att få betalningen i kontanter kan dock vara mycket kostsamt.

Faktaruta: Några räkneexempel på internationella betalningar

Konto-till-konto-betalningar mellan svenska kronor, norska kronor, danska kronor och andra nationella valutor inom EES går lika snabbt som betalningar inom Sverige. Avgifterna är dock höga och det tillkommer växelkurspåslag. Till exempel är en normal kostnad för en betalning till Norge och Danmark för en konsument 50 kronor. Anledningen till att betalningarna går lika snabbt som inom Sverige är de EU-regleringar som finns på plats (EU 924/2009). Avgifterna är dock inte reglerade.

Konto-till-konto betalningar till valutor utanför EES är dyra och långsamma. Denna typ av betalningar är inte reglerade på samma sätt som betalningar inom EES. Dessutom behöver betalningarna ibland gå via många banker och nationella betalningssystem och betalningarna blir därför ofta tröga, oöversiktliga och kostsamma. En betalning kan ta upp till fem bankdagar och ibland ännu längre tid. För en konsument kan en konto-till-konto-betalning kosta ungefär 150-250 kronor. Det tillkommer även ett valutakurspåslag. En betalning på 1000 kronor från en svensk storbank till ett konto i en amerikansk bank skulle till exempel kosta totalt 330 kronor. Beräkningen avser en betalning från en svensk storbank i februari 2020 då bankens avgift var 150 kronor, växelkurspåslaget var 84 kronor och den amerikanska banken tog en avgift 100 kronor.  

Avgifterna för valutaöverskridande betalningar som inte är kontoöverföringar och där mottagaren ska ha pengarna utbetalade i kontanter är ofta höga. Då de fasta avgifterna är höga blir kostnaden särskilt hög för mindre belopp. Till exempel kostar det 500 kronor att skicka 1000 kronor från Sverige till Uganda via Western Union. Betalningen kan dock gå mycket snabbt. Till exempel kan mottagaren få en kod på SMS när betalaren har initierat betalningen. Därmed kan mottagaren relativt omedelbart hämta ut pengarna hos ett institut eller ombud som har öppet. Om mottagaren ska ha in pengarna på ett konto eller behåller dem hos institutet är avgifterna lägre. I vissa fall är de mycket låga och det finns nu flera företag som erbjuder smidiga och billiga tjänster via till exempel appar för mobiltelefoner.