Historisk monetär statistik för Sverige

De tre böckerna, som har gets ut av Riksbanken tillsammans med Ekerlids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik. Statistiken finns presenterad vid respektive kapitel.

Föreliggande projekt, att sammanställa historisk monetär statistik för Sverige till idag, är delvis inspirerat av ett liknande projekt som drivits av Norges bank, och som har resulterat i flera böcker om historisk monetär statistik för Norge 1819-2003.

Konstruktionen av historisk statistik är speciellt problematiskt då definitioner ändras över tid. Syftet med föreliggande projekt är att konstruera tidsserier som är konsistenta över tid, och som applicerar dagens definitioner. Detta kommer att i stor utsträckning underlätta långtidsanalyser över till exempel huspriser, relationen mellan penningmängd och inflation samt den makroekonomiska utvecklingen.

 


Medverkande forskare i projektet är nationalekonomer och ekonomhistoriker från Stockholm, Göteborg och Lund.

Frågor

Projektkoordinatorer

Allmänna frågor kring projektet besvaras av Rodney Edvinsson, Stockholms universitet och Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning.

Koordinatorer från Riksbanken

Tor Jacobson

Medverkande forskare

Specifika frågor bevaras av respektive författare.

Jan Bohlin, Göteborgs universitet
Bo Franzén, Stockholms universitet
Klas Fregert, Lunds universitet
Roger Gustafsson, Lunds universitet
Sven Hellroth, Stockholms universitet
Per Hortlund, Näringslivets forskningsinstitut
Lars Jonung, Lunds universitet
Svante Larsson, Göteborgs universitet
Håkan Lobell, Lunds universitet
Johan Söderberg, Stockholms universitet

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-02-01