Förklaring till internationella marknadsräntor

En internationell marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för antingen korta eller långa krediter och som prissätts utanför den svenska marknaden. Riksbanken publicerar ett urval av internationella marknadsräntor.

Internationella marknadsräntor för aktuell bankdag finns tillgängliga på Riksbankens webbplats dagen efter cirka klockan 09.10, Sök räntor och valutakurser.

Euromarknadsräntor

Euromarknaden är en lånemarknad utan underliggande säkerheter med tidsbunden inlåning där högsta tidsgränsen är ett år. Den är framför allt en del av handeln mellan bankerna där man kan följa vilka räntor som gäller för några av de viktigaste valutorna på den lokala interbankmarknaden, det vill säga bankernas interna marknad med valutor och räntebärande papper.

Euromarknadsräntor, 3-månaders löptid

 • USA
 • Japan
 • Storbritannien
 • Euroområdet
 • Norge
 • Danmark

Euromarknadsräntor, 6-månaders löptid

 • USA
 • Japan
 • Storbritannien
 • Euroområdet
 • Norge
 • Danmark

Internationella statsobligationer

Internationella statsobligationer med 5- och 10-års löptid är statspapper utgivna utanför Sverige.

Internationella statsobligationer, 5-års löptid

 • USA
 • Japan
 • Tyskland
 • Holland
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • Euroområdet

Internationella statsobligationer, 10-års löptid

 • USA
 • Japan
 • Tyskland
 • Holland
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • Euroområdet
 • Norge
 • Danmark
 • Finland
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-27