Behandling av personuppgifter inom ramen för RIX

Riksbanken behandlar personuppgifter för att tillhandahålla avvecklingssystemet RIX som består av två tjänster, RIX-RTGS och RIX-INST. Den här informationen syftar till att informera om Riksbankens personuppgiftsbehandling inom ramen för RIX samt att ge dig som individ information om hur Riksbanken behandlar personuppgifter så att du kan ta tillvara på dina rättigheter.

Riksbanken ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i avvecklingssystemet RIX (RIX-systemet) i egenskap av personuppgiftsansvarig. Inom ramen för RIX hanteras personuppgifter avseende dig i egenskap av företrädare för RIX-deltagare. Med anledning av att betalningarna som skickas mellan RIX-deltagarna i RIX-systemet i huvudsak sker på uppdrag av RIX-deltagarnas slutkunder, exempelvis privatpersoner eller företag kommer Riksbanken även att behandla personuppgifter avseende dig i egenskap av slutkund. Läs mer om Riksbankens behandling av personuppgifter inom ramen för RIX [pdf]

Om du vill veta mer om vår övriga behandling av personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dessa, vänligen se här Behandling av personuppgifter. Du är även alltid välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud om du har frågor via adressen som anges i vår generella information.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-22