Betalningsrapport 2021

2. Säkerhet och effektivitet

Ladda ner PDF
2. Säkerhet och effektivitet

Är betalningar i Sverige säkra?

Betalningar i Sverige är förhållandevis säkra. Kortbedrägerierna minskar kraftigt tack vare ett nytt regelverk som ställer högre krav på att man som kund kan identifiera sig i samband med ett köp. Dessutom har antalet falska sedlar i omlopp minskat under första halvåret 2021, om än från en hög nivå. Tjänster som Swish och Bank-ID används även som verktyg för att genomföra bedrägerier. Sammantaget har det varit få avbrott i de stora betalningssystemen under 2021.

Publicerad: 3 november 2021

Temp

Vad krävs för att betalningar ska vara säkra?

Riksbanken arbetar för att det ska gå att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt. Med säkert menar vi att pengarna ska behålla sitt värde över tid och inte förfalskas eller användas för bedrägerier. Betaltjänstleverantörer och betalningssystem ska omges av tydliga regelverk och vara motståndskraftiga mot störningar. Det ska även finnas flera betalsätt så det går att betala om störningar i något av systemen ändå inträffar.