Betalningsrapport 2021

Internationell harmonisering påverkar Sverige

Ladda ner PDF

Nordisk harmonisering

Publicerad: 3 november 2021

Temp

Det pågår stora förändringar av infrastrukturen för betalningar. Det finns bland annat ett nordiskt bankgemensamt initiativ, P27, som syftar till att bygga upp en ny nordisk betalningsinfrastruktur för clearing av betalningar i nordiska valutor och euro. Bankgirot är i dagsläget den centrala knutpunkt som svenska banker använder för att utbyta och bearbeta betalningsinformation, så kallad clearing. På sikt kommer Bankgirot att ersättas av P27. Det har även bildats ett Nordic Payment Council (NPC) för att ta fram och förvalta regelverk och standarder för betalningar mellan banker och betalningsinstitut i Norden. NPC är den nordiska motsvarigheten till European Payments Council (EPC), där bankföreningarna, bankerna och betalningsinstitut i de nordiska länderna är medlemmar.

NPC arbetar för att betalningar i Norden ska se ut och fungera i enlighet med europeiska standarder. Det innebär bland annat en övergång från nationella meddelandestandarder för betalningar till den nya standarden ISO20022. NPC arbetar till exempel för att en så kallad betalningsförfrågan för betalningar i svenska eller danska kronor ska se ut och fungera likadant som inom resten av EU. Vid denna typ av transaktion godkänner köparen den betalningsförfrågan som säljaren skickat och transaktionen genomförs. Tanken är att den här typen av betalningsförfråganingar på sikt ska användas likt dagens autogiro och e-faktura inom Norden.

Den ursprungliga tidsplanen för den gemensamma nordiska betalningsinfrastrukturen har försenats, men målet är att den första transaktionen genom P27 enligt de nya regelverken ska ske någon gång under andra halvan av 2023. Övergången till P27 och NPC:s regelverk för format, och därmed en övergång till ISO20022 för samtliga betalningar i Sverige, kommer att ske successivt fram till 2025. Svenska Bankföreningen samordnar bankernas övergång till den nya infrastrukturen och liknande initiativ pågår i de övriga nordiska länderna.