Betalningsrapport 2021

Pandemin påskyndar utvecklingen mot digitala betalningar

Ladda ner PDF

Digitaliseringen har väckt frågan om statens roll på betalningsmarknaden

Publicerad: 3 november 2021

Den tekniska utvecklingen, de nya aktörerna och digitaliseringen av betalningar ställer frågan om statens framtida roll på betalningsmarknaden på sin spets. Det kan inte uteslutas att kontanterna i framtiden blir irrelevanta i Sverige om privatpersoner slutar använda dem och handeln väljer att sluta ta emot dem. Även om kontanterna inte helt kommer att försvinna skulle en situation då kontanter inte längre är allmänt accepterade i praktiken innebära ett kontantlöst samhälle. Om inget görs för att motverka den här utvecklingen leder det med stor sannolikhet till att allmänheten inte längre kommer att ha tillgång till allmänt accepterade centralbankspengar, det vill säga kontanter. Riksbanken har uttryckt oro inför denna utveckling.

I december 2020 tillsatte regeringen en utredning som ska göra en bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll. I utredningens uppdrag ingår att kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut och kan komma att se ut i framtiden med utgångspunkt i utvecklingen i Sverige och i andra länder. Utredningen ska undersöka om Riksbanken behöver ge ut e-kronor och se över innebörden av begreppet lagligt betalningsmedel i en värld där kontanter används allt mindre. Utredningen ska även kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll. Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2022.