Betalningsrapport 2021

RIX vidareutvecklas för att möta framtidens behov

Ladda ner PDF

Riksbanken har för avsikt att använda eurosystemets betalningsplattform

Publicerad: 3 november 2021

RIX-INST kommer att gå i drift i maj 2022 och Riksbanken har tecknat ett avtal om att använda Eurosystemets plattform för omedelbara betalningar, som kallas TIPS (Target Instant Payment Settlement), för systemet. Att använda TIPS som plattform stödjer den pågående harmoniseringen av de nordiska betalningsmarknaderna mot en gemensam europeisk standard (se Nordisk harmonisering). Det är också en fördel att Riksbanken kan dela kostnaderna med Eurosystemet. Ytterligare en möjlig fördel är att betalningar till och från eurozonen kan bli snabbare, smidigare och billigare när svenska kronor och euro finns i samma tekniska system. Riksbanken och ECB började undersöka möjligheterna för en sådan lösning hösten 2020 och i juni 2021 bekräftade ECB att TIPS-plattformen kan användas för valutaöverskridande betalningar. Danmarks Nationalbank kommer också att ansluta sig till TIPS, vilket öppnar möjligheter för betalningar i danska kronor. I dagsläget finns det dock ingen aktiverad funktion för att kunna göra valutaöverskridande betalningar på TIPS-plattformen.

I september 2021 fattade Riksbanken ett inriktningsbeslut om att använda Eurosystemets plattform för betalningsavveckling, som kallas T2, för stora betalningar i svenska kronor. Riksbanken avser därmed att ersätta den nuvarande IT-plattformen för RIX med T2 och undersöker möjligheterna för detta. Beslutet grundar sig bland annat i det faktum att betalningsmarknaden blir allt mer global. Exempelvis är banker aktiva i flera länder, vilket gör att kraven på harmonisering och gemensamma standarder ökar. Riksbanken har även fattat ett inriktningsbeslut om att ansluta sig till Eurosystemets plattform för värdepappersavveckling, som kallas T2S.

Genom att flera centralbanker och värdepapperscentraler använder gemensamma plattformar kan kostnader och resurser för utveckling, drift och säkerhet delas på fler. Sverige, som litet land med egen valuta, kan inte på egen hand uppnå samma stordriftsfördelar som i ett system med ett större antal transaktioner. Plattformsdelning kan också öka säkerheten, exempelvis när det gäller skydd mot cyberhot. Nästa steg i arbetet handlar om att fördjupa analysen av hur en plattformsdelning skulle fungera i praktiken. I det arbetet kommer Riksbanken att ha en nära dialog med deltagarna i Riksbankens betalningssystem, RIX.