Betalningsrapport 2021

Nya möjligheter och utmaningar med pengar i nya former

Ladda ner PDF

Första digitala centralbankspengen har lanserats

Publicerad: 3 november 2021

Riksbanken var en av de första centralbankerna som intresserade sig för möjligheten att ge ut digitala centralbankspengar. Intresset för frågan har vuxit snabbt under de senaste åren och idag undersöker de flesta centralbanker förutsättningarna för digitala centralbankspengar. Bahamas var först med att ge ut en digital centralbankspeng och ytterligare några länder tycks närma sig en introduktion.

Många länder undersöker digitala centralbankspengar

Kartbilden visar olika länders arbete med digitala centralbankspengar. Många länder arbetar med analys, tekniska tester eller pilotprojekt.

* Eastern Caribbean Central Bank
Anm. ECCB har en pågående pilot som är tillgänglig för alla, därav klassas den som ”live” av BIS.
Källa: Bank for International Settlements (BIS), 2021.  

Allt fler länder genomför tekniska tester

Många centralbanker arbetar fortsatt mycket med analys och forskning, men har även under de senaste åren börjat testa olika typer av tekniska lösningar för digitala centralbanksvalutor. Enligt Bank for International Settlements (BIS) senaste undersökning om centralbankers pågående arbete med digitala centralbankspengar testar 60 procent av de svarande centralbankerna prototyper, så kallade proof of concept, medan 14 procent tagit ytterligare ett steg och genomför pilottester. Riksbanken stämmer väl in på den här beskrivningen och genomför nu tekniska tester tillsammans med Accenture för att lära sig mer om hur en teknisk lösning för en e-krona skulle kunna se ut (se Test av teknisk lösning för e-kronor).