Betalningsrapport 2021

Internationell harmonisering påverkar Sverige

Ladda ner PDF

Det behöver bli snabbare och billigare att skicka pengar utomlands

Publicerad: 3 november 2021

Med utlandsbetalningar menar vi betalningar som går mellan Sverige och utlandet. Det kan till exempel vara kortbetalningar när vi är utomlands, banköverförningar till utlandet när vi köper större föremål och gåvor, och så kallade remitteringar när personer i Sverige skickar pengar till släktningar i andra länder.

Att skicka pengar utomlands är mer komplicerat än att göra inhemska betalningar. Det beror bland annat på att det krävs valutaväxling och att bank- och betalningssystem i flera länder är inblandade. För att betalningarna ska gå snabbt behöver deltagarna i betalningsprocessen dessutom kunna kommunicera med varandra i ett överenskommet format som är som ett sorts gemensamt språk, vilket idag inte alltid är fallet (se FAKTA – ISO20022 – Ny standard för betalningsmeddelanden). Till följd av dessa komplikationer är gränsöverskridande betalningar ofta dyra, långsamma och svåra att överblicka (se Är betalningarna effektiva?). Till exempel kostar en kontoöverföring mellan ett bankkonto i Sverige och ett konto i en bank utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ofta mellan fem och 50 procent av den överförda summan och tar ofta flera dagar.

Problemet med att utlandsbetalningar är långsamma och dyra har uppmärksammats av internationella organisationer, Riksbanken och andra centralbanker. Flera internationella initiativ pågår (se Riksbanken bidrar aktivt i det internationella samarbetet).

Fakta: ISO20022 - Ny standard för betalningsmeddelanden

Digitala betalningar bygger på kommunikation mellan de parter som är inblandade i betalningen – systemen måste därför kommunicera med samma ”språk”. Världen över använder centralbanker, banker och finansiella infrastrukturer nätverket SWIFT och dess format och standard för att utföra betalningar. SWIFT:s tidigare standard har begränsningar bland annat för mängden information som kan skickas med en betalning. SWIFT presenterade därför hösten 2020 en strategi och tidsplan för att migrera till formatet ISO20022.

Omställningen börjar i november 2022 då eurosystemet och ECB migrerar till ISO20022. Globalt förväntas omställningen pågå till 2025, vilket är SWIFT:s slutdatum för det gamla formatet och den gamla standarden för internationella betalningar. Riksbankens nya avvecklingstjänst för omedelbara betalningar, RIX-INST, som går i drift maj 2022 kommer att baseras på ISO20022 (se RIX vidareutvecklas för att möta framtidens behov).

I och med att ISO20022 används internationellt öppnar det för snabbare och effektivare hantering av betalningar mellan länder och valutor. Det nya formatet som inkluderar mer information kan dessutom bidra till ökad transparens och spårbarhet för internationella betalningar.