ECB:s ekonomiska rapport

Från januari 2015 är ECB:s månadsrapport ersatt med publikationen ”Economic Bulletin” som kommer ut sex gånger per år. I mars, juni, september och december innehåller rapporterna en prognos för den ekonomiska utvecklingen i euroområdet. Ett sammandrag av dessa fyra rapporter översätts till svenska och publiceras här på Riksbankens webbplats.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2022-01-13