ECB:s ekonomiska rapport

Från januari 2015 är ECB:s månadsrapport ersatt med publikationen ”Economic Bulletin” som kommer ut sex gånger per år. I mars, juni, september och december innehåller rapporterna en prognos för den ekonomiska utvecklingen i euroområdet. Ett sammandrag av dessa fyra rapporter översätts till svenska och publiceras här på Riksbankens webbplats.

Uppdaterad 2022-06-23