Betalningsrapport 2024

Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
Betalningsrapport 2024

Riksbankens arbete och policy

Riksbankens arbete och policy utgår ifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi tillhandahåller lösningar och agerar där det är svårt att uppnå säkerhet, effektivitet och tillgänglighet utan statlig medverkan, bland annat genom att försörja landet med kontanter och driva betalningssystemet RIX. Staten, inklusive Riksbanken, och den privata sektorn behöver dock göra mer, inte minst för att alla ska kunna betala, även i händelse av fredstida kriser och höjd beredskap. Då behöver bland annat möjligheten att betala med kontanter få ett starkare lagskydd. För att betalningar ska förbli säkra, effektiva och tillgängliga behöver bankerna fortsatt prioritera att modernisera sin infrastruktur och göra sina betaltjänster mer inkluderande.

Illustration av riksbankshuset där halva huset består av kretskort. I bakgrunden ettor och nollor.

Publicerad: 14 mars 2024