Betalningsrapport 2024

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Bråttom med en framtidssäker lösning

Publicerad: 14 mars 2024

I takt med att allt fler betalningar sker omedelbart, nya globala standarder för betalningsmeddelanden implementeras och nya aktörer på sikt kan få tillgång till betalningsinfrastrukturen förändras förutsättningarna för den befintliga infrastrukturen för clearing och avveckling av så kallade massbetalningar. För att kunna möta den här utvecklingen arbetar Riksbanken med att modernisera sitt betalningssystem, RIX. Men det finns även behov av att uppdatera den privatägda infrastrukturen som är central för att betalningar ska fungera i Sverige.

Det nordiska bankgemensamma initiativet P27, som pågick under flera år och syftade till att bygga upp en ny nordisk betalningsinfrastruktur för clearing av betalningar i nordiska valutor och euro, lades ner i april 2023. P27 var tänkt att ersätta den befintliga privatägda betalningsinfrastrukturen, bland annat Bankgirot. I september förra året meddelade Bankgirot att de fått i uppdrag av sina ägarbanker att säkerställa och modernisera den befintliga infrastrukturen i Sverige och inleda ett arbete med att ta fram lösningar för framtiden. Riksbanken anser att det är mycket viktigt att detta arbete prioriteras för att säkerställa en modern och säker betalinfrastruktur, vilket du kan läsa mer om i avsnittet Modernisering av betalningsinfrastrukturen nödvändig.