Minnesmynt från 1700-talet

Minnesmynten från 1700-talet är inte giltiga betalningsmedel

1/2-skilling kopparmynt

Till minne av konungens besök i Avesta. (1794)

 

1/2-skilling kopparmynt
Valör 1/2-skilling
Metall koppar
Vikt 13,13 gram
Diameter 32 millimeter
Upplaga okänd

 

Åtsidan visar kungens krönta monogram G IV A omgivet av tre kronor. Runt randen löper en bård.

Frånsidan visar de korslagda "dalapilarna". I den övre vinkeln en krona och i den undre årtalet 1794. På ömse sidor texten D: 9. / IULI. Längs randen samma bård som på åtsidan.

1-riksdaler silvermynt

Kungaparets resa till Hessen. (1731)

 

1-riksdaler silvermynt
Valör 1-riksdaler
Metall silver
Vikt 28,83 gram
Diameter  41 millimeter
Upplaga okänd

 

Åtsidan visar kungaparets porträtt i profil. Omskrift FRIDERIC·ET·VLR·ELEON·D·G·REX ET REG·SVEC [Fredrik och Ulrika Eleonora, med Guds nåde konung och drottning i Sverige].

Frånsidan visar det lilla riksvapnet på rund sköld. Omskrift *SPLENDET·IN·ORBE·DECVS [Deras ära lyser i hela världen].

Finns också i guld.

1-riksdaler silvermynt

Konungens resa till Hessen. (1731)

 

1-riksdaler silvermynt
Valör 1-riksdaler
Metall silver
Vikt 27,82 gram
Diameter 43 millimeter
Upplaga okänd

 

Gravör Johann Carl Hedlinger Stockholm. Mynten präglades vid Kungliga Myntverket i Stockholm.

Åtsidan visar kungens porträtt i profil. Omskrift FRIDERICUS·D·G·REX·SVECIAE· [Fredrik med Guds nåde Sveriges konung].

Frånsidan bär inskriften REGI SVO / AVGVSTISSIMO / ITER IN HASSIAM / MENSE IVN·A·MDCCXXXI / FELICEM FAVSTAMQVE / ET PROFECTIONEM / ET REDITIONEM / A DEO CVNCTA SVECIA / SVPPLICITER / PRECATVR· [Då dess vördade konung förbereder en resa till Hessen i juni månad år 1731, beder hela Sverige ödmjukt till Gud, att hans avresa och återkomst skall bli lyckliga och gynnsamma].

Randskrift MANIBVS NE LAEDAR AVARIS [Att jag icke må skadas av giriga händer].

Finns även i guld.

1-riksdaler silvermynt

Gavs ut av okänd anledning. (1727)

 

1-riksdaler silvermynt
Valör 1-riksdaler
Metall silver
Vikt 29,22 gram
Diameter 41 millimeter
Upplaga okänd

 

Åtsidan visar kungaparets porträtt i profil. Omskrift FRIDERIC·ET·VLR·ELEON·D·G·REX ET REG·SVEC [Fredrik och Ulrika Eleonora, med Guds nåde konung och drottning i Sverige].

Frånsidan visar det krönta stora riksvapnet med sköldhållande lejon. Över skölden valspråket Gud wårt hopp. Under skölden årtalet 1727.

Randskrift MANIBVS NE LAEDAR AVARIS [Att jag icke må skadas av giriga händer].

Förekommer också som 2 riksdaler och 1½ riksdaler.

1-riksdaler silvermynt

Från årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig (1721)

 

1-riksdaler silvermynt
Valör 1-riksdaler
Metall silver
Vikt 29,68 gram
Diameter 41 millimeter
Upplaga 3975

 

Gravör: Johann Carl Hedlinger, Stockholm. Mynten präglades vid Kungliga Myntverket i Stockholm.

Åtsidan visar Fredrik I:s porträtt i profil. Omskrift FRIDERICVS·D·G·REX·SVECIÆ [Fredrik med Guds nåde konung i Sverige]. I avskärningen AN.IVBIL.1721 [Jubileumsåret 1721]. Under axelkanten: C. Hedlin.

Frånsidan visar Gustav I:s porträtt i profil inom en oval pärlram med omskriften GVSTAVVS·I·D·G·REX·SVECIÆ [Gustav I med Guds nåde konung i Sverige]. Till höger om denna Gustav II Adolfs porträtt i profil inom en oval pärlram med omskriften GVST·ADOLPH·D·G·REX·SVEC [Gustav Adolf med Guds nåde Sveriges konung]. Båda dessa porträtt är omslutna av lager- och palmkvistar. Under kransen myntmästarnamnet L C (Lorentz Careelberg).

I avskärningen: IN MEMOR·VINDICATÆ / LIBERT·AC RELIG [Till minne av frihetens och religionens återvinnande].

Randskriften lyder GLORIA IN EXCELSIS DEO [Ära vare Gud i höjden].

Finns även i guld i valören 10 d med vikten ca 35 g

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-22