Statistik över betalningar

Riksbanken samlar årligen in statistik över olika typer av betalningar från banker och betaltjänstleverantörer. Statistiken rapporteras till den Europeiska centralbanken (ECB) och Bank for International Settlements (BIS). Nedan presenteras ett urval av statistiken över betalningar.

Kontantuttagen minskar

Kontantuttagen har minskat under de senaste åren, både i antal och värde, vilket tyder på att användningen av kontanter minskar.

Uttag via uttagsautomater
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal automater 2 850 2 655 2 672 2 508 2 414 2 304 2 128
Antal transaktioner
(miljoner)
139 121 91 87 65 58 57
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
110 130 108 103 84 79 82

 

Betalningsterminaler
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal terminaler 257 874 252 801 275 411 274 945 236 082 275 066 207 450
Antal transaktioner
(miljoner)
2 807 3 004 3 009 3 226 2 812 2 907 3 037
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
997 881 887 920 726 903 965

Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken.

Kortbetalningar vanligast

Kortbetalningar var den vanligaste typen av betalningar sett till antalet transaktioner men när det gäller värdet för betalningar står gireringar och autogireringar för majoriteten av betalningarna.

Antal transaktioner, miljoner
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kort 3 166 3 352 3 548 3 703 3 387 3 538 3 865
-Bankkort 2 604 2 778 2 954 3 074 2 836 2 970 3 249
-Kreditkort 562 574 594 629 551 569 616
Gireringar 1 303 1 303 1 467 1 491 1 726 1 918 2 132
-Elektronisk 1 244 1 257 1 426 1 451 1 692 1 889 2 104
-Blankett 59 46 41 40 34 29 28
Autogiro 301 334 360 400 448 470 489
Checkar inkl. postväxlar 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 4 770 4 990 5 375 5 594 5 560 5 927 6 487

 

Transaktionsvärde, miljarder kronor
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kort 1 003 1 037 1 079 1 127 1 025 1 115 1 246
-Bankkort 732 765 802 824 771 841 922
-Kreditkort 271 272 277 302 254 275 323
Gireringar 14 561 16 191 18 232 18 422 18 674 21 850 24 202
-Elektronisk 14 381 15 822 17 635 17 794 18 106 21 116 23 262
-Blankett 180 369 597 629 568 733 940
Autogiro 508 545  581 622 635 700 758
Checkar inkl. postväxlar 4 0 0 0 0 0
Totalt 16 076 17 774 19 892 20 171 20 334 23 665 26 206

Anm. Gireringar avser inhemska betalningstransaktioner. Korttransaktioner avser både inhemska och gränsöverskridande betalningstransaktioner.
Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken.

Betalningsstatistik från andra aktörer

E-fakturor

Svenska Bankföreningen  publicerar årligen statistik över antal och värdet av e-fakturor som privatkunder betalat via sin internetbank.

Swish

Getswish AB publicerar månadsvis statistik över antal användare som har den mobila betalningstjänsten Swish samt antal och värdet av Swishbetalningar.

Kortbedrägerier

I en återkommande rapport publicerar ECB statistik över kortbedrägerier. Här finns siffror både för EU och för enskilda länder inom EU, däribland Sverige.

Bank ID

Finansiell ID-Teknik publicerar månadsvis siffror över innehav och användning av den elektroniska identifieringstjänsten BankID.

Tillgång till betaltjänster

Tillväxtanalys producerar årligen statistik över allmänhetens tillgång till grundläggande betaltjänster (möjligheter att sätta in och ta ut kontanter samt betalningsförmedling, t.ex. möjlighet att betala räkningar).

Betal- och kreditkort

I Statistiska Centralbyråns "Finansmarknadsstatistik" finns uppgifter om antal utgivna betal- och kreditkort samt utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar.

Bredbandskartan

Post och telestyrelsen presenterar statistik över tillgången till fast bredband i Sverige genom "Bredbandskartan".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-10-23