Statistik över betalningar

Riksbanken samlar årligen in statistik över olika typer av betalningar från banker och betaltjänstleverantörer. Den betalningsstatistik som samlas in är Sveriges officiella statistik över betalningar och statistiken rapporteras till den europeiska centralbanken (ECB) och Bank for International Settlements (BIS). Nedan presenteras ett urval av statistiken över betalningar.

Kontantuttagen minskar

Hushållen använder främst uttagsautomater för att få tillgång till kontanter. Under de senaste fem åren har kontantuttagen minskat, både i antal och värde, vilket tyder på att användningen av kontanter minskar.

Uttagsautomater
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal automater 3 231 3 285 2 850 2 655 2 672 2 508 2 414 2 304
Antal transaktioner
(miljoner)
214 154 139 121 91 87 65 58
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
213 153 110 130 108 103 84 79

 

Betalningsterminaler
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal terminaler 196 985 183 818 257 874 252 801 275 411 274 945 236 082 275 066
Antal transaktioner
(miljoner)
2 370 2 501 2 807 3 004 3 009 3 226 2 812 2 907
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
717 747 997 881 887 920 726 903

Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken.

Kortbetalningar vanligast

Gireringarna och autogireringarna är relativt få i jämförelse med antalet kortbetalningar. Men sett till värdet står gireringar och autogireringar för en majoritet av betalningarna.

Antal transaktioner, miljoner
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kortbetalningar 2 620 2 845 3 166 3 352 3 548 3 703 3 387 3 538
-Bankkort 2 170 2 343 2 604 2 778 2 954 3 074 2 836 2 970
-Kreditkort* 450 502 562 574 594 629 551 569
Gireringar 957 1 074 1 303 1 303 1 467 1 491 1 726 1 918
-Elektronisk 888 1 016 1 244 1 257 1 426 1 451 1 692 1 889
-Blankett 69 58 59 46 41 40 34 29
Autogiro 323 280 301 334 360 400 448 470
Checkar inkl. postväxlar 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 3 900 4 199 4 770 4 990 5 375 5 594 5 560 5 927

*Kreditkort består av både kreditkort och betalkort.

Transaktionsvärde, miljarder kronor
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kortbetalningar 980 916 1 003 1 037 1 079 1 127 1 025 1 115
-Bankkort 719 669 732 765 802 824 771 841
-Kreditkort 261 248 271 272 277 302 254 275
Gireringar 14 770 13 043 14 561 16 191 18 232 18 422 18 674 21 850
-Elektronisk 14 627 12 815 14 381 15 822 17 749 17 794 18 107 21 116
-Blankett 142  228 180 369 483 629 568 733
Autogiro 558 478 508 545  581 622 635 700
Checkar inkl. postväxlar 4 4 0 0 0 0
Totalt 16 315 14 441 16 076 17 774 19 892 20 171 20 334 23 665

*Kreditkort består av både kreditkort och betalkort.Anm. Siffror för 2015 och framåt utgår från en annan beräkningsmetod än tidigare år.
Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken.

Betalningsstatistik från andra aktörer

E-fakturor

Svenska Bankföreningen  publicerar årligen statistik över antal och värdet av e-fakturor som privatkunder betalat via sin internetbank.

Swish

Getswish AB publicerar månadsvis statistik över antal användare som har den mobila betalningstjänsten Swish samt antal och värdet av Swishbetalningar.

Kortbedrägerier

I en återkommande rapport publicerar ECB statistik över kortbedrägerier. Här finns siffror både för EU och för enskilda länder inom EU, däribland Sverige.

Bank ID

Finansiell ID-Teknik publicerar månadsvis siffror över innehav och användning av den elektroniska identifieringstjänsten BankID.

Tillgång till betaltjänster

Tillväxtanalys producerar årligen statistik över allmänhetens tillgång till grundläggande betaltjänster (möjligheter att sätta in och ta ut kontanter samt betalningsförmedling, t.ex. möjlighet att betala räkningar).

Betal- och kreditkort

I Statistiska Centralbyråns "Finansmarknadsstatistik" finns uppgifter om antal utgivna betal- och kreditkort samt utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar.

Bredbandskartan

Post och telestyrelsen presenterar statistik över tillgången till fast bredband i Sverige genom "Bredbandskartan".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-11-11