Statistik över betalningar

Riksbanken samlar årligen in statistik över olika typer av betalningar från banker och betaltjänstleverantörer. Den betalningsstatistik som samlas in är Sveriges officiella statistik över betalningar och statistiken rapporteras till den europeiska centralbanken (ECB) och Bank for International Settlements (BIS). Nedan presenteras ett urval av statistiken över betalningar.

Kontantuttagen minskar

Hushållen använder främst uttagsautomater för att få tillgång till kontanter. Under de senaste fem åren har kontantuttagen minskat, både i antal och värde, vilket tyder på att användningen av kontanter minskar.

Uttagsautomater
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antal automater 3 231 3 285 2 850 2 655 2 672 2 508
Antal transaktioner
(miljoner)
214 154 139 121 91 87
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
213 153 110 130 108 103

 

Betalningsterminaler
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antal terminaler 196 985 183 548 257 874 252 801 275 411 251 975
Antal transaktioner
(miljoner)
2 370 2 501 2 807 3 004 3 009 3 226
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
717 747 997 881 778 920

Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken
Tillhör Sveriges officiella statistik.

Kortbetalningar vanligast

Gireringarna och autogireringarna är relativt få i jämförelse med antalet kortbetalningar. Men sett till värdet står gireringar och autogireringar för en majoritet av betalningarna.

Antal transaktioner, miljoner
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kortbetalningar 2 620 2 845 3 166 3 352 3 548 3 703
-Bankkort 2 170 2 343 2 604 2 778 2 954 3 074
-Kreditkort 450 502 562 574 594 629
Gireringar 957 1 074 1 303 1 303 1 467 1 491
-Elektronisk 888 1 016 1 244 1 257 1 426 1 451
-Blankett 69 58 59 46 41 40
Autogiro 323 280 301 334 360 400
Checkar inkl. postväxlar 0 0 0 0 0 0
Totalt 3 900 4 199 4 770 4 990 5 375 5 594

 

Transaktionsvärde, miljarder kronor
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kortbetalningar 980 916 1 003 1 037 1 079 1 127
-Bankkort 719 669 732 765 802 824
-Kreditkort 261 248 271 272 277 302
Gireringar 14 770 13 043 14 561 16 191 18 232 18 422
-Elektronisk 14 627 12 815 14 381 15 822 17 749 17 794
-Blankett 142  228 180 369 483 629
Autogiro 558 478 508 545  581 622
Checkar inkl. postväxlar 4 4 0 0
Totalt 16 315 14 441 16 076 17 774 19 892 20 171

Anm. Siffror för 2015 och framåt utgår från en annan beräkningsmetod än tidigare år
Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken
Tillhör Sveriges officiella statistik.

Betalningsstatistik från andra aktörer

E-fakturor

Svenska Bankföreningen  publicerar årligen statistik över antal och värdet av e-fakturor som privatkunder betalat via sin internetbank.

Swish

Getswish AB publicerar månadsvis statistik över antal användare som har den mobila betalningstjänsten Swish samt antal och värdet av Swishbetalningar.

Kortbedrägerier

I en återkommande rapport publicerar ECB statistik över kortbedrägerier. Här finns siffror både för EU och för enskilda länder inom EU, däribland Sverige.

Bank ID

Finansiell ID-Teknik publicerar månadsvis siffror över innehav och användning av den elektroniska identifieringstjänsten BankID.

Tillgång till betaltjänster

Tillväxtanalys producerar årligen statistik över allmänhetens tillgång till grundläggande betaltjänster (möjligheter att sätta in och ta ut kontanter samt betalningsförmedling, t.ex. möjlighet att betala räkningar).

Betal- och kreditkort

I Statistiska Centralbyråns "Finansmarknadsstatistik" finns uppgifter om antal utgivna betal- och kreditkort samt utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar.

Bredbandskartan

Post och telestyrelsen presenterar statistik över tillgången till fast bredband i Sverige genom "Bredbandskartan".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-10