Pågående utredningar och projekt RIX

Betalningsmarknaden i Sverige och i världen är under konstant förändring och Riksbanken gör regelbundet utredningar och bedriver projekt för att följa med i utvecklingen.

Följande utredningar och projekt bedrivs för tillfället:

Projekt ISO20022

Projektet förbereder inför migrering av meddelandeformatet för RIX-RTGS till den nya meddelandestandarden ISO20022. Projektet kommer att pågå fram till våren 2025, då RIX-RTGS förväntas migrera över till den nya standarden. ISO20022 öppnar för snabbare och effektivare hantering av betalningar mellan länder och valutor. Det nya formatet som inkluderar mer information kan dessutom bidra till att öka transparensen i och spårbarheten för internationella betalningar.

Läs mer: Projekt ISO20022

Utredning av omedelbara valutaöverskridande betalningar

Riksbanken och ECB undersöker möjligheten att använda ECB:s TIPS-plattform för att genomföra omedelbara betalningar mellan europeiska valutor, som till exempel kronan och euron.

Läs mer: Utredning av omedelbara valutaöverskridande betalningar

Beslut om framtida plattform för Riksbankens avvecklingstjänster

Riksbankens direktion har beslutat att förhandla med Eurosystemet om att använda den europeiska avvecklingsplattformen för betalningar, T2, för att tillhandahålla avvecklingstjänsten för stora betalningar i svenska kronor, RIX-RTGS. Övergången till T2-plattformen förväntas ta cirka fem år. T2-plattformen kommer från och med nästa år även att användas av den danska centralbanken för motsvarande avvecklingstjänst.

Direktionen står även fast vid sitt tidigare inriktningsbeslut att i framtiden flytta värdepappersavvecklingen till T2S-plattformen. Riksbanken och marknadens aktörer anser att det inte är lämpligt att flytta båda avvecklingstjänsterna samtidigt och att övergången till T2-plattformen bör genomföras innan en övergång till T2S-plattformen påbörjas.

Läs mer: Utredning om Riksbankens framtida avvecklingstjänst

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-27