Betalningsrapport 2024

Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
Riksbankens arbete och policy

Modernisering av betalningsinfrastrukturen nödvändig

Riksbanken arbetar med att modernisera sitt betalningssystem RIX. Fler betalningar kan därför numera gå genom RIX, vilket bidrar till både säkerhet och effektivitet. Riksbanken undersöker också om fler aktörer kan få tillgång till RIX för att på det sättet öka konkurrensen på betalningsmarknaden, och arbetar för att utlandsbetalningar ska kunna bli snabbare. Bankerna behöver prioritera arbetet med att modernisera den privata betalningsinfrastrukturen, i synnerhet Bankgirot, samt anpassa sina system och tjänster så att fler betalningar kan gå lika snabbt som Swish.

Byggnader som knyts samman. I förgrunden en symbol, en del av en kedja. I bakgrunden kugghjul.

Publicerad: 14 mars 2024