Volume III: Banking, Bonds, National Wealth, and Stockholm House Prices, 1420–2020

Den 1 december 2022 publicerades en ny bok med statistik över det svenska monetära systemets framväxt, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume III: Banking, Bonds, National Wealth, and Stockholm House Prices, 1420–2020.

Boken är den tredje i en serie av tre böcker om finansiell historia och fokuserar på historisk utveckling av fastighetspriser för Stockholm, i en serie som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Volymen innehåller även en översikt av framväxten av svenskt bankväsende, från begynnelsen på 1700-talet tills nu, i två kapitel. Dessa kompletteras av ett kapitel om den svenska obligationsmarknadens historia. Bokens avslutande kapitel behandlar den svenska nationalförmögenhetens utveckling i en bred men också djuplodande översikt.

Boken, som ges ut av Riksbanken tillsammans med Ekerlids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik som finns på Riksbankens webbplats. Den första boken publicerades 2010 och presenterar data över växelkurser, priser och löner, för vissa serier ända tillbaka till 1200-talet. Den andra boken publicerades 2014 och fokuserar på fastighetspriser, bruttonationalprodukt, aktiekurser, penningmängd, statsskuld och Riksbankens räkenskaper.

Contents and list of tables Länk

 1. Introduction to Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume III Länk
  Rodney Edvinsson, Tor Jacobson, and Daniel Waldenström
 2. Sweden’s banks 1772–1870: Institutions, data, and size Kapitel      Data
  Klas Fregert
 3. Swedish Banks and Credit Institutions since 1870 Kapitel       Data 1   Data 2
  Lars Ahnland
 4. The Swedish Bond Market, 1835–2020 Kapitel       Data
  Daniel Waldenström
 5. Houses, yards and sheds: Real property prices in Stockholm up to 1600 Kapitel
  Bo Franzén and Johan Söderberg
 6. House prices in Stockholm 1600–1730: From rise to decline and stagnation Kapitel Lili-Annè Aldman, Emelie Carlsson, Rodney Edvinsson, and Bo Franzén
 7. A real-estate price index for Stockholm, 1726–1875 Kapitel
  Emelie Carlsson, Rodney Edvinsson, Klas Eriksson, and Gustav Ingman
 8. The house price index for Stockholm 1420–2021 Kapitel       Data
  Rodney Edvinsson, Bo Franzén, and Gustav Ingman
 9. The National Wealth of Sweden, 1810–2020 Kapitel      Data
  Daniel Waldenström
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-01