Penningpolitiska protokoll

Direktionen håller normalt fem penningpolitiska möten per år då man fattar beslut om penningpolitiken. I samband med dessa möten publiceras en penningpolitisk rapport. Ungefär två veckor efter varje penningpolitiskt möte publiceras ett protokoll där det går att följa den diskussion som ledde fram till det aktuella beslutet och se hur de olika direktionsledamöterna argumenterade.

Här finns de penningpolitiska protokollen från direktionens penningpolitiska möten från 2017 och framåt samlade. Penningpolitiska protokoll från 2016 och tidigare finns i Riksbankens webbarkiv (klicka på rubriken ARKIV i listan nedan).

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-12-06