Att söka i Riksbankens arkiv

Arkivförteckningar

Arkivhandlingar innan 1900 är deponerade hos Riksarkivet och sökbara i den nationella arkivdabasen hos Riksarkivet.

Arkivhandlingar från tiden 1900-2014 är förtecknade enligt det allmänna arkivschemat och fram till 1998 sökbara i den nationella arkivdatabasen hos Riksarkivet.

Från och med 2015 förtecknas arkivhandlingar enligt den verksamhetsbaserade arkivredovisningen.

Informationshanteringsplaner och klassificeringsstruktur

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen följer Riksbankens klassificeringsstruktur. De allmänna handlingarna klassificeras i verksamhetsområden och processer utifrån klassificeringsstrukturen. För varje process finns det en informationshanteringsplan där det framgår vilka typer av allmänna handlingar vanligtvis förekommer i processen samt hur de ska hanteras.

Diarium

Diarieförda handlingar från 1993 och framåt är sökbara i Riksbankens elektroniska diarium. Sökmedel till tidigare diarieförda handlingar är arkiverade. Handlingar från 2015 diarieförs enligt Riksbankens klassificeringsstruktur.

Vissa allmänna handlingar som förvaras hos Riksbanken hålls ordnande på ett sådant sätt att registrering i diariet inte är nödvändig. Dessa handlingar är sökbara i bankens arkivförteckningar.

Externa webbplatsen

På riksbank.se finns information om Riksbankens löpande arbete och möjlighet att ta del av vissa allmänna handlingar, däribland omfattande statistiska uppgifter. Där finns också möjlighet att prenumerera på utskick från Riksbanken bland annat via RSS.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-19