Att söka i Riksbankens arkiv

Arkivförteckningar

Arkivhandlingar innan 1900 är deponerade hos Riksarkivet och sökbara i den nationella arkivdabasen.

Arkivhandlingar från tiden 1900-2014 är förtecknade enligt det allmänna arkivschemat. Arbete pågår att publicera företeckningen i den nationella arkivdatabasen.

Från och med 2015 förtecknas arkivhandlingar enligt den verksamhetsbaserade arkivredovisningen.

Informationshanteringsplaner och klassificeringsstruktur

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen följer Riksbankens klassificeringsstruktur. De allmänna handlingarna klassificeras i verksamhetsområden och processer utifrån klassificeringsstrukturen. För varje process finns det en informationshanteringsplan där det framgår vilka typer av allmänna handlingar vanligtvis förekommer i processen samt hur de ska hanteras.

Diarium

Diarieförda handlingar från 1993 och framåt är sökbara i Riksbankens elektroniska diarium. Tidigare diarieförda handlingar är sökbara i Riksbankens arkivförteckningar. Handlingar från 2015 diarieförs enligt Riksbankens klassificeringsstruktur.

Vissa allmänna handlingar som förvaras hos Riksbanken hålls ordnande på ett sådant sätt att registrering i diariet inte är nödvändig. Dessa handlingar är sökbara i bankens arkivförteckningar.

Datakatalogen

Datakatalogen innehåller information om de datamängder som Riksbanken samlar in för sin verksamhet, till exempel vad de olika datamängderna innehåller, var de kommer ifrån och för vilka ändamål de används och lagras. Det handlar till exempel om betalningsstatistik, finansmarknadsstatistik, arbetsmarknadsdata, valutareservsstatistik samt Riksbankens balans- och resultaträkning.

Datakatalogen följer Riksbankens klassificeringsstruktur.

Externa webbplatsen

På riksbank.se finns information om Riksbankens löpande arbete och möjlighet att ta del av vissa allmänna handlingar. Där finns också möjlighet att prenumerera på utskick från Riksbanken bland annat via RSS.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-19