Årsredovisning

Årsredovisningen omfattar en redogörelse för penning- och valutapolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert och effektivt betalningsväsende. Dessutom presenteras Riksbankens resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Uppdaterad 2018-02-23

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!