Styrränta

4,00 %

Gäller från den 7 februari 2024.
Nästa penningpolitiska besked 27 mars 2024.

Illustration