Styrränta

3,00 %

Gäller från den 15 februari 2023.
Nästa penningpolitiska besked 26 april 2023.

Illustration