Riksbanken Play

2024-04-15

Riksbanken förklarar: Varför har vi ett inflationsmål?

3:49

Varför har Riksbanken ett inflationsmål? Och varför är målet just 2 procent? Vice riksbankschef Aino Bunge förklarar och ger bakgrunden till varför inflationsmålet infördes.

Kategorier: Penningpolitik