Forskningsnyheter

Riksbankens forskningsenhet ger 1 - 2 gånger per år ut "Research News". I nyhetsbladet tar man upp vad som hänt under det senaste året på enheten.

Bland annat kan man läsa om

  • personalförändringar på enheten
  • forskningsprojekt
  • utgivna publikationer och working papers
  • konferenser och workshops som enheten ordnat

Research News finns bara på engelska.

Uppdaterad 2017-11-23