Betalningsbalansstatistik

Betalningsbalansen är en sammanställning av ett lands reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet.

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar statistiken

Riksbanken har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att från den 1 september 2007 producera, sammanställa och publicera statistik för Riksbankens räkning.

Statistiken publiceras på Statistiska centralbyråns webbplats.

Frågor om statistiken besvaras av SCB.

Uppdaterad 2018-02-01