Betalningsbalansstatistik

Betalningsbalansen är en sammanställning av ett lands reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet.

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar statistiken

Riksbanken har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att från den 1 september 2007 producera, sammanställa och publicera statistik för Riksbankens räkning.

Statistiken publiceras på Statistiska centralbyråns webbplats.

Frågor om statistiken besvaras av SCB.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01