Betalningsrapport 2024

Säkerhet, effektivitet och tillgänglighet

Ladda ner PDF
Betalningsrapport 2024

Säkerhet, effektivitet och tillgänglighet

Betalningar i Sverige är överlag säkra och effektiva, men det finns problem med bedrägerier och med tillgängligheten till betaltjänster. Det har mycket att göra med digitaliseringen, som å ena har sidan bidragit till snabbare och smidigare betalningar, å andra sidan till att vissa personer luras att genomföra betalningar samt att andra hamnar i utanförskap om de inte får tillgång till eller klarar av digitala tjänster. Vidare är infrastrukturen för kontanter väldigt sårbar och infrastrukturen för digitala betalningar, i synnerhet Bankgirot, behöver moderniseras för att möta såväl dagens som framtidens behov. Digitala betalningars motståndskraft mot störningar bör dessutom stärkas, bland annat genom att förbättra möjligheterna att betala offline.

Illustration med en orange cirkel med en hand och ett betalkort samt en sköld med hänglås på. Bakgrunden täcks av människor i olika former.

Publicerad: 14 mars 2024