Finansmarknadsstatistik

Finansmarknadsstatistik är statistik över svenska finansinstitut och de finansiella marknaderna.

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar finansmarknadsstatistiken. Riksbanken har sedan den 1 april 2003 uppdragit till Statistiska centralbyrån, SCB, att samla in, sammanställa och publicera finansmarknadsstatistiken.

Statistiken omfattar tilll exempel:

  • Penningmängd
  • Balansräkningar
  • Räntestatistik
  • Värdepappersmarknaden

Statistiken bygger på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

All finansmarknadsstatistik finns på SCB:s webbplats 

Frågor om statistiken besvaras av SCB.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-02-01