Finansmarknadsstatistik

Finansmarknadsstatistik är statistik över svenska finansinstitut och de finansiella marknaderna.

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar finansmarknadsstatistiken. Riksbanken har sedan den 1 april 2003 uppdragit till Statistiska centralbyrån, SCB, att samla in, sammanställa och publicera finansmarknadsstatistiken.

Statistiken omfattar tilll exempel

  • Penningmängd
  • Balansräkningar
  • Räntestatistik
  • Värdepappersmarknaden

Statistiken bygger på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

All statistik finns på SCB:s webbplats, se länk.

Frågor om statistiken besvaras av SCB.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01