Penning- och valutapolitik

Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik innehåller olika artiklar, främst inom Riksbankens arbetsområde. Från och med 2011 ges tidskriften ut enbart på Riksbankens webbplats. Detta innebär att Riksbanken inte längre trycker tidskriften på papper.

De synpunkter som framförs i signerade artiklar representerar artikelförfattarens egen uppfattning och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.

Uppdaterad 2022-03-14