Löpande analys och övervakning

Riksbanken arbetar kontinuerligt med att identifiera och analysera risker för allvarliga störningar eller betydande effektivitetsförluster i det finansiella systemet. Nedan beskrivs de områden som ingår i Riksbankens analys.

Riksbankens betalningssystem RIX utgör kärnan i analysen eftersom det är där alla transaktioner sker mellan deltagarna. De fem stora bankkoncernerna verksamma i Sverige är de huvudsakliga deltagarna i betalningssystemet. De står i fokus för Riksbankens analys eftersom de är en så stor och viktig del av det svenska finansiella systemet. Tillsammans svarar de för cirka 70 procent av både den samlade inlåningen och utlåningen i banksektorn. Även de finansiella marknaderna är av betydelse för Riksbankens analys eftersom de spelar stor roll för bankernas och företagens finansiering och riskhantering..

Analys av det finansiella systemet

Riksbanken analyserar och bedömer stabiliteten och effektiviteten i det finansiella systemet i flera steg:

  • Identifiering och bedömning av risker och sårbarheter
  • Bedömning av det finansiella systemets motståndskraft
  • Bedömning av behov av åtgärder
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-29