Riksbanken gör prognoser

Riksbanken gör prognoser för utvecklingen av inflationen och den ekonomiska tillväxten.

Vi börjar med att göra en bedömning av den internationella konjunktur- och inflationsutvecklingen, med särskild fokus på utvecklingen i Europa och USA. Därefter bedöms utvecklingen på de finansiella marknaderna, bland annat växelkursens och räntornas utveckling. Den internationella prisutvecklingen och växelkursen är viktiga bestämningsfaktorer eftersom de påverkar prisutvecklingen på de varor och tjänster som importeras till Sverige. Slutligen görs en prognos av den svenska konjunkturutvecklingen, som är en viktig bestämningsfaktor för inflationen.

Modeller i prognosarbetet

I prognosarbetet använder Riksbanken ett antal olika modeller. Tidsserie- och indikatormodeller med goda prognosegenskaper används för att ge en första uppskattning om åt vilket håll konjunkturen och inflationen är på väg. Dessutom används strukturella modeller som kommer från nationalekonomisk teori för att ge en sammanhållen bedömning av drivkrafterna i den ekonomiska utvecklingen. Till detta kommer ett stort antal mindre modeller som fokuserar på viktiga samband i ekonomin. Fördelen med de små modellerna är att de kan hantera en större mängd detaljer än vad som är möjligt i strukturella modeller. Den samlade informationen från alla dessa modeller och annan information vägs till slut samman till en konjunktur- och inflationsprognos.

Aktuella prognoser

Aktuella prognoser för den ekonomiska utvecklingen finns i Riksbankens penningpolitiska rapport.  

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-03-27