Vanliga frågor om valutakurserna

Friskrivning

Valutakurserna är endast indikativa och publiceras av Riksbanken i informationssyfte. De bör därför inte användas för transaktionsändamål.

När publiceras valutakurserna?

Nya noteringar för valutakurserna publiceras varje svensk bankdag kl. 16.15. Månadsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen i varje månad och årsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen varje år, kl. 16.15.

Vilka valutakurser publicerar Riksbanken?

Riksbanken publicerar samma valutakurser som ECB publicerar.

Vad är det för källa till de valutakurser som Riksbanken publicerar?

Valutakurserna som Riksbanken publicerar från och med 27 november 2023 är fastställda av ECB (Europeiska centralbanken), men omräknade av Riksbanken till kurser mot svenska kronor. Tidigare publicerade Riksbanken valutakurser fastställda av Nasdaq.  

Hur beräknas valutakurserna?

Valutakurserna är så kallade mittkurser (kurser mitt emellan köp- och säljkurser) på interbankmarknaden vid en given tidpunkt. Nära den tidpunkt då växelkurserna noteras, runt 14:10 (centraleuropeisk tid), får Europeiska centralbanken (ECB) en relevant växelkurs, till exempel antalet svenska kronor för en euro, på interbankmarknaden från banker och elektroniska handelssystem och fastställer den mest exakta marknadskursen som är möjlig vid denna tidpunkt. Läs mer på ECB:s webbplats.

Var kan jag hitta valutakurser som Riksbanken inte publicerar?

Om du vill ha information om en valutakurs som inte finns i Riksbankens databas kan du kontakta din affärsbank eller ett växlingskontor för mer information, eller till exempel titta på Oanda.com eller SEB Group:s webbplats.

I vilken enhet publiceras valutakurserna?

Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).

Kan man med automatik hämta valutakurserna från Riksbanken?

Ja, det kan man göra. Riksbanken tillhandahåller ett REST API (Application Programming Interface) i syfte att förenkla för användare som vill integrera sina system för att automatiserat kunna hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Läs mer: Hämta räntor och valutakurser via API.

Beräknar och publicerar Riksbanken ackumulerat årsgenomsnitt?

Nej, på den nya söksidan ”Sök års- och månadsgenomsnitt” beräknas och publiceras inget ackumulerat årsgenomsnitt. På den sidan går det endast att få fram årsgenomsnittet för år som har passerat.

Hur gör jag för att beräkna det ackumulerade årsgenomsnittet på egen hand?

Då får man använda sökformuläret på sidan Sök räntor och valutakurser och ta ut dagsnoteringarna fram till den sista bankdagen för vald period och därefter på egen hand räkna ut ett genomsnitt.

Varför beräknar och publicerar Riksbanken inte längre ackumulerat årsgenomsnitt?

Den funktionaliteten är i dagsläget inte utvecklad, utan om man vill ha ackumulerat årsgenomsnitt får man använda sökformuläret på sidan Sök räntor och valutakurser och göra beräkningen själv.

Det går inte att söka fram alla valutor, jag får upp felmeddelande/avbrottssida?

Felsökning pågår, tills vidare ska det fungera att söka på en valuta eller några stycken i taget, (upp till cirka max 10 stycken).

Hur långt tillbaka finns det historik för valutakurserna?

Information om historik för valutakurserna finns på sidan Historiska valutakurser och valutor som har upphört 

Vad betyder ultimo?

Ultimo är det värdet som noterades den sista bankdagen för vald period.

Vad är valutaterminskurser?

Du kan köpa eller sälja en valuta mot en annan valuta vid ett senare datum till en kurs som bestäms idag, det kallas ”valutakurstermin”. Priset för en valutakurstermin uttrycks i räntepunkter. Det är det som avgör premien som man betalar eller som man får.

Vad är särskilda dragningsrätter (SDR)?

SDR, Special Drawing Rights, eller särskilda dragningsrätter, är en internationell reservtillgång som skapats av Internationella valutafonden, IMF, för tilldelning till medlemsländerna. SDR är ingen valuta, värdet på SDR beräknas som en korg av fem valutor (dollar, euro, renminbi, yen och pund).

Reservation

Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-27