Sedlar

På sidan Sedlar och dess undersidor kan du se och läsa om vilka svenska sedlar som är giltiga att betala med, hur du kontrollerar att en sedel är äkta och hur du gör för att lösa in ogiltiga, skadade och missfärgade sedlar.

Lösa in ogiltiga sedlar

Riksbanken har möjlighet att lösa in alla svenska ogiltiga sedlar, oavsett hur gamla de är.

Lösa in ogiltiga sedlar

Smittar coronaviruset via sedlar och mynt?

Det finns inget som tyder på att coronaviruset smittar via sedlar och mynt.

Läs mer i våra frågor och svar

Sedel- och myntstatistik

Sedel- och myntstatistiken, som bland annat visar värdet på sedlar och mynt i cirkulation, uppdateras årsvis och månadsvis.

Sedel- och myntstatistik
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-15