Sedlar

På sidan Sedlar och dess undersidor kan du se och läsa om vilka svenska sedlar som är giltiga att betala med, hur du kontrollerar att en sedel är äkta och hur du gör för att lösa in ogiltiga, skadade och missfärgade sedlar.

Giltiga sedlar

Här ser du vilka svenska sedlar som är giltiga att betala med och du kan läsa om deras säkerhetsdetaljer och motiv.

Giltiga sedlar

Lösa in ogiltiga sedlar

Riksbanken har möjlighet att lösa in alla svenska ogiltiga sedlar, oavsett hur gamla de är.

Lösa in ogiltiga sedlar

Sedel- och myntstatistik

Sedel- och myntstatistiken, som bland annat visar värdet på sedlar och mynt i cirkulation, uppdateras årsvis och månadsvis.

Sedel- och myntstatistik
Uppdaterad 2020-05-15