Betalningsrapport 2022

Trender på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF
Trender på betalningsmarknaden

Betalning i butik sker sällan med kontanter

De senaste åren har det blivit mindre vanligt att betala med kontanter. Äldre personer använder kontanter oftare än unga, men skillnaden mellan yngre och äldre har minskat. Trots att kontanter används mindre kan de vara viktiga i en krissituation.

Publicerad: 15 december 2022

Diagram 8. Användningen av kontanter har minskat över tid

Andel personer som betalat kontant vid sitt senaste köp i fysisk butik, andelar i procent.

Diagram: Användningen av kontanter har minskat över tid

Diagrammet visar att andelen som betalat med kontanter vid sitt senaste köp i butik har minskat från 39 procent till 8 procent mellan 2010 och 2022.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.

Att betala med kontanter i fysisk butik har blivit mindre vanligt. I årets enkät svarade bara 8 procent att de betalat med kontanter vid sitt senaste köp i butik. Detta kan jämföras med 2010 då motsvarande siffra var knappt 40 procent, se diagram 8.