Betalningsrapport 2022

Betalning i butik sker sällan med kontanter

Ladda ner PDF

Äldre använder kontanter i mindre utsträckning än tidigare

Publicerad: 15 december 2022

Äldre personer använder kontanter oftare än unga, men skillnaden mellan yngre och äldre har minskat under pandemin. Det beror främst på att färre i den äldsta åldersgruppen använder kontanter, se diagram 9. En möjlig förklaring är att äldre personer blev vana vid digitala betalningar under pandemin och började använda Swish i större utsträckning än tidigare. Orsaken kan vara att många äldre stannade hemma i större utsträckning och i stället swishade familj och vänner som hjälpte dem med olika inköp. Att pandemin gav digitaliseringen en extra knuff är dessutom en global trend.

Diagram 9. Äldre personer betalar i mindre utsträckning med kontanter än tidigare

Andelen personer i respektive åldersgrupp som betalat kontant vid sitt senaste köp i butik, andelar i procent.

Diagram: Äldre personer betalar i mindre utsträckning med kontanter än tidigare

Diagrammet visar att äldre personer använder kontanter oftare än yngre. Mellan år 2020 och 2022 har det däremot skett en minskning av kontantanvändningen för åldersgruppen 65-84 år.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.