Betalningsrapport 2022

Svårt för många att betala digitalt

Ladda ner PDF

Utbudet av manuella kontanttjänster minskar

Publicerad: 15 december 2022

År 2017 fanns det 660 bankkontor där man kunde ta ut kontanter över disk. Idag finns tjänsten bara kvar på 134 sparbankskontor. Sedan april 2022 erbjuder ingen av storbankerna denna tjänst, se diagram 11.

Även platserna där personer kan lösa in utbetalningsavier och betala sina räkningar med kontanter har blivit färre. Det beror delvis på att alla stora banker har slutat hantera kontanter, men också på att företaget ClearOn upphörde med Kassagirot i augusti 2022. Genom Kassagirot kunde bensinstationer och matvarubutiker vara betaltjänstombud och hjälpa sina kunder med olika kontanta betaltjänster. Kassagirot var även den enda betaltjänsten som tillät asylsökande att legitimera sig med LMA-kort för att betala räkningar (se Nedläggningen av Kassagirot drabbar utsatta grupper).

När manuella kontanttjänster försvinner hänvisas konsumenter till automatiserade och digitala tjänster. Det gör att personer som inte klarar av digitala betalsätt eller av någon anledning är utestängda från den digitala betalmarknaden får svårare att betala. Det har också lett till att platser där det går att sätta in mynt på konto är väldigt få eftersom insättningsautomater i regel inte tar emot mynt. Dessutom blir allmänheten mer beroende av att ha tillgång till uttagsautomater för att ta ut kontanter – vilket kan öka sårbarheten i betalningssystemet.

Diagram 11. Antalet bankkontor som hanterar kontanter minskar

Antal bankkontor som erbjuder kontantuttag över disk.

Diagram: Antalet bankkontor som hanterar kontanter minskar

Diagrammet visar att antalet bankkontor som erbjuder kontantuttag över disk minskat mycket under de senaste åren. Sedan mitten av 2022 är det endast Sparbanker som erbjuder kontantuttag över disk.

Anm. FOREX Bank sålde i maj 2021 sin in- och utlåningsverksamhet till ICA Banken. Deras banktillstånd upphörde under våren 2022. De har därför exkluderats för 2022. Data avseende Swedbank 2018 är estimerad.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källor: Tillväxtverket Pipos Serviceanalys.